August 2018 /Stakčín – Nová Sedlica/

Jazdec:

Už dlho sa chystám do Polonín, lebo že vraj je tam pekne. Podarilo sa mi to až teraz. A fakt je tam pekne. A vôbec tam nie je veľa ľudí, povedal by som že skoro nikto. Keď to porovnám s Vysokými Tatrami, tak je tam úplne že nikto. Poloniny sú národný park a...

júl 2018 /Stakčín – Nová Sedlica/

Jazdec:

Na bicykli do Novej Sedlice - najvýchodnejššia obec Slovenska nachádzajúca sa v Národnom parku Poloniny v okrese Snina. Poloniny sú v skutku nádherné a ak sa rozhodnete ísť po nami vybranej trase, určite ste sa rozhodli správne. 09. 07. 2018, deň, ktorý sme...

Jún 2018 /Stakčín – Nová Sedlica/

Jazdec:

Severovýchodný cíp Slovenska je známy najmä vyhlásenou lokalitou Európskeho významu a to konkrétne Národným parkom Poloniny a Parkom tmavej oblohy Poloniny. Oblasť tzv. trojcípu, teda miesta, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Poľska a Ukrajiny, je veľmi ...

Máj 2018 /Stakčín – Nová Sedlica/

Jazdec:

Vždy som sa chcela zájsť pozrieť do Národného parku Poloniny. Konečne sa mi to podarilo. Spojila som príjemné s užitočným, jazdu bicyklom na trase Stakčín - Nová Sedlica a obdivovanie miestnej prírody. V Prešove sme ráno sadli s priateľmi do auta a odviezli...